Hangnemiség

Rejtvénylexikon keresés: hangnemiség. Magyarország legkedveltebb szótár szolgáltatása. DictZone Magyar-Latin szótár.

A tonalitás vagy hangnemiség : egy bizonyos hangnemhez való tartozás rendje. A skálákon belül a hangok, illetve az akkordok nem egyenrangúak.

A „d” hangnemiség öt árnyalata. Az egyházi hangnemek merevségét követi a gazdagabb egyéni kifejezésre alkalmasabb, szabadabb mai dur-moll hangnemiség. Betűelemzés tonalitás szövegre.

Morzé jelekkel leírva (csak ékezet nélküli betűkkel): . Ismerte a dalköröket, a dallamképzés és a hangnemiség kérdéseit, sőt népdalokat is lejegyzett. Ez utóbbit Kodály Zoltán rendezte kiadás alá, s egészítette ki . A centrumot képező háng, illetve hangzat: a tonika elveszti vezető szerepét és egy másik hangnak,.

Rahmanyinov egymással szembeállítja a tonalitást teljesen fellazító. Később, ahogy megjelentek a dallam- és harmóniahangszerek, ezt a közeget kiegészítette a hangnemiség. A legegyszerűbb zenék általában egy-két . G zene hangnem nélküli, a hangnemiség törvényeitől függetlenedett ( zene). Egyrészt utal a három különböző hangnemiségre (“tri ton”), másrészt a félig ember-, félig hal-formájú mitológiai figurákra (tritón), melyekről az . A zenekari bevezetőben már elhangzott, kijelentő módban deklarált C-dúr hangnemiség egyértelmű, virtuóz harmincketted-menettel hangsúlyozott jelenlétét a . Automata vagy élő műsoradás. A hangnemiség centrális jelentősége.

A kéttagú Scarlatti-szonáta. Kulcsszavak: sonata da cantar, sonata da sonar=szonáta, sonata da. Többek között éppen Bartóknak köszönhetően az üres kvintek, a lebegő hangnemiség , a disszonanciák és az ütőhangszerként használt . A tonális kapcsolatok a dúr és a moll hangnemiség keretei között erősebbé váltak, kialakulóban vannak a disszonanciakezelés törvényei.

Utóromantikus alterációs stílus (A dur VI. fork durosításával). Ez az, amit én igyekszem aggályosan elkerülni, mint ahogyan a szigorú dodekafónia kerüli a hangnemiségnek még az illúzióját is. Egy másik lehetséges trükk: . Mára a szvit tágabb értelmezést nyert ugyan, de egy központi hangnemiség , egy stilisztikai, hangszerelési egységesség nálam is érvényes.

Másik fontos alapja a klasszikus zenei gondolkodásnak a hangnemiség. Műzenei szemelvények a klasszikus összhangzattan elemeinek megértéséhez: a dobókocka zenéje. A belső hallás edzése minden órán.

A tanár által zongorin feltett kérdés a . A szolfézs hangpélda lehet zenei részlet (formatani, zenei előadási kérdés), vagy tanár által zongorán feltett kérdés ( hangnemiség , hangsor, hangközök stb.) . Az improvizáció elmélete IV. Az európai temperált hangrendszerű zenére -egyik legfontosabb jellemzőjeként-, a tonalitás, azaz a hangnemiség.